Lean Manufacturing

Overzicht van Lean Manufacturing 2022

Wat is lean manufacturing?

Lean manufacturing is een bedrijfsaanpak die verspilling minimaliseert en de efficiëntie maximaliseert. Lean manufacturing, ook wel het Toyota-productiesysteem genoemd, bestaat al sinds de jaren zestig en wordt tegenwoordig door veel Fortune 500-bedrijven gebruikt. Lean manufacturing verwijst naar een productieaanpak waarbij minder van alles wordt gebruikt in vergelijking met traditionele productie. Hoewel elke fabrikant zijn eigen definitie van lean zal hebben, is het gemeenschappelijke doel het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van de toegevoegde waarde. Dit wordt bereikt door alles te elimineren dat geen waarde toevoegt of het product of service beter maakt.

De geschiedenis van lean manufacturing

Lean werd voor het eerst ontwikkeld in Japan, bij Toyota, halverwege de jaren veertig. Het begon als een eenvoudig doel: ervoor zorgen dat elk geproduceerd onderdeel waarde had voor de klant. Destijds werden er veel onderdelen gemaakt die nooit tot een eindproduct zijn gekomen, wat tot verspilling leidde. De oplossing van Toyota was om efficiëntere assemblagelijnen te creëren die alleen de onderdelen zouden produceren die voor elk product nodig waren. In de daaropvolgende jaren verfijnde Toyota dit proces nog verder en creëerde uiteindelijk wat we tegenwoordig kennen als lean manufacturing. Lean manufacturing is een proces om klanten sneller, goedkoper en met betere kwaliteit waarde te bieden. Het vermindert verspilling door onnodige stappen in het productieproces te elimineren. Lean manufacturing richt zich op het creëren van meer waarde voor klanten terwijl er minder middelen worden gebruikt.

Hoe werkt lean manufacturing?

De term lean manufacturing werd bedacht door de Boston Consulting Group om Toyota's aanpak te beschrijven om verspilling te verminderen, de klantwaarde te vergroten en kwaliteit in elke productiefase op te bouwen. Het Toyota Production System (TPS) is een productiesysteem dat de nadruk legt op kleine batchgroottes en continue verbetering. Hoewel het oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de automobielindustrie, zijn de principes van lean manufacturing sindsdien op veel andere industrieën toegepast.

In de TPS zijn er zeven bronnen van afval. Dit zijn:

Ove1TP7Inleiding. Dit gebeurt wanneer u meer produceert dan de klant nodig heeft of meer produceert dan het volgende proces in de lijn kan verbruiken.

Inventaris. Overmatige voorraad verbergt problemen met de productkwaliteit, productiesnelheid en klantvraag.

Beweging. Overmatige beweging is elke beweging die geen waarde toevoegt aan het product of proces. Er kan bijvoorbeeld beweging nodig zijn om toegang te krijgen tot materialen of apparatuur of om onderdelen door de fabriek te verplaatsen.

Wachttijd. Wachten verspilt tijd en middelen omdat werknemers inactief zijn terwijl ze wachten tot materialen, machines of processen hun taken voltooien. Wachten kan ook defecten veroorzaken, omdat werknemers kunnen vergeten wat ze aan het doen waren als ze terugkwamen van wachttijden.

Vervoerskosten. Transport kost geld en tijd omdat producten tijdens het productieproces van de ene locatie naar de andere moeten worden verplaatst. Bijvoorbeeld het transporteren van onderdelen tussen leveranciers

De lean manufacturing-filosofie is zeer effectief, maar het is geen eenvoudige ‘one-size-fits-all’-oplossing. Het doel van lean manufacturing is het verminderen van verspilling door het elimineren van onnodige stappen of activiteiten die geen waarde toevoegen aan het product. Hoewel dit eenvoudig genoeg lijkt, is het proces voor het bereiken van lean manufacturing sterk afhankelijk van de specifieke toepassingen binnen uw fabriek en het type producten dat wordt vervaardigd.

Zelfs met een goed begrip van lean-principes hebben fabrikanten vaak moeite met het implementeren van deze concepten in hun faciliteiten. Dit komt omdat veel fabrikanten te veel gefocust zijn op één aspect van de productieverbetering – zoals het verminderen van de voorraad of de cyclustijd – terwijl ze alle aspecten van het productieproces in overweging zouden moeten nemen. Deze aanpak kan ervoor zorgen dat ze kansen missen om andere delen van hun instelling te verbeteren.

Het runnen van een lean manufacturing-operatie kan een van de meest effectieve manieren zijn om een succesvol bedrijf te runnen. Met lean manufacturing kunnen bedrijven manieren vinden om kosten te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van service.

Begrijpen hoe lean manufacturing werkt, kan van cruciaal belang zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar een efficiëntere en kosteneffectievere bedrijfsvoering.

Voordelen van gestroomlijnde productie

Lean manufacturing richt zich op het verwijderen van verspilling uit het productieproces en tegelijkertijd op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie. Enkele van de grootste voordelen die voortkomen uit het gebruik van lean manufacturing zijn:

Verhoogde productiviteit – Lean manufacturing-processen zijn ontworpen om de productiviteit van uw bedrijf te verhogen, waardoor u meer uit uw werknemers en middelen kunt halen. Deze verhoogde productiviteit zorgt doorgaans voor lagere kosten voor uw bedrijf, wat kan helpen uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

Lagere voorraadkosten – Door lean manufacturing toe te passen, kunt u uw voorraadkosten laag houden, omdat u alleen op voorraad houdt wat u nodig heeft en just-in-time-processen gebruikt om uw voorraad voortdurend aan te vullen wanneer dat nodig is. Hierdoor kunt u onnodige uitgaven aan voorraad verminderen en tegelijkertijd uw vermogen vergroten om aan de vraag van de klant te voldoen.

Verbeterde veiligheid – Gestroomlijnde productieprocessen helpen de veiligheid van uw werkomgeving te verbeteren door afval te verminderen en een veiligere werkplek voor uw werknemers te creëren.

Hoe u aan de slag kunt gaan met lean manufacturing

Lean manufacturing is een ingewikkeld proces. Het vergt veel werk, maar het loont de moeite als je positieve resultaten begint te zien. Als u net begint met lean manufacturing, moet u alle voordelen begrijpen die voortvloeien uit de implementatie van dit model. Er zijn een paar belangrijke stappen die u moet nemen bij het gebruik van lean manufacturing:

#1 Waarde
Alles bij lean manufacturing begint met het identificeren van wat uw klanten waarderen. Dit wordt vaak ‘waardetoevoeging’ genoemd: alles wat waarde toevoegt aan uw producten of service, zoals waargenomen door de klant. Dingen die geen waarde toevoegen zijn verspillingen, en lean manufacturing probeert deze te elimineren.

#2 Waardestroom

De waardestroom is een gestroomlijnde terminologie voor alles wat er komt kijken bij het vervaardigen en leveren van een product aan een klant. Dit omvat zowel directe activiteiten – bijvoorbeeld het assembleren van componenten – als indirecte activiteiten zoals het beheren van de voorraad of het wachten op materialen die afkomstig zijn van leveranciers. Het doel van lean manufacturing is om activiteiten die geen waarde toevoegen te identificeren, zodat deze kunnen worden geëlimineerd of geminimaliseerd.

Maak een waardestroomkaart van de huidige staat en de toekomstige staat van de waardestroom. Identificeer en categoriseer afval in de huidige staat en elimineer het!

Breng alle stappen in kaart die een product of service bij de klant brengen. Erbij betrekken:

  • Toegevoegde waarde: activiteiten die van waarde zijn voor de klant.
  • Waarde mogelijk maken – Niet gewaardeerd door de klant, maar vereist voor het proces.
  • Geen toegevoegde waarde – Creëert geen waarde en is vermijdbaar.
  • Verwijder afval uit uw VSM.

#3 Stroom

Creëer flow om zo snel mogelijk waarde voor de klant te brengen. Flow verwijst naar de mate waarin producten zonder onderbreking of vertraging door de productie bewegen. De purpose is om producten te leveren wanneer klanten ze willen, in de hoeveelheden die ze willen, tegen minimale kosten, zonder defecten en zonder vertragingen. Het doel is om een productieproces te ontwerpen dat nooit stilstaat en altijd precies voldoet aan de vraag zoals deze zich voordoet.

Laat de klant producten opvragen wanneer dat nodig is, waardoor er geen verkoopprognose meer nodig is. Gebruik na het ontwikkelen van de kernproductkenmerken een systematische aanpak om input van klanten te verkrijgen. Het systeem moet zo worden ontworpen dat het zich tijdens zijn levensduur kan aanpassen aan veranderingen. Als u deze stap zet, kunt u binnen uw basiskader aan de behoeften van de klant voldoen

#4 Trek

Zet een pull-systeem op: Een pull-systeem werkt door alleen met het werk te beginnen als er vraag naar is. Dit is het tegenovergestelde van push-systemen, die worden gebruikt in Manufacturing Resource Planning (MRP)-systemen. Push-systemen bepalen vooraf de voorraden, waarbij de productie is ingesteld om aan deze verkoop- of productieprognoses te voldoen. Vanwege de onnauwkeurigheid van veel voorspellingen kan dit er echter toe leiden dat er te veel of te weinig van een product wordt geproduceerd om aan de vraag te voldoen. Dit kan leiden tot extra opslagkosten, verstoorde planningen of een slechte klanttevredenheid. Een pull-systeem treedt alleen op als er vraag naar is en is afhankelijk van flexibiliteit, communicatie en efficiënte processen om succesvol te kunnen realiseren.

Het pull-systeem kan ertoe leiden dat teams pas met nieuwe taken beginnen als de voorgaande stappen zijn voltooid, waardoor het team zich kan aanpassen aan uitdagingen wanneer deze zich voordoen in de wetenschap dat het eerdere werk grotendeels nog steeds van toepassing is op het leveren van het product of service.

Er komt geen einde aan het proces van het verminderen van inspanning, tijd, ruimte, kosten en fouten. Keer ook terug naar de eerste stap en begin met de volgende lean-transformatie, waarbij u een product aanbiedt dat steeds beter aansluit bij wat de klant wil. Bij lean management wordt continue verbetering ook wel Kaizen genoemd.

#5 Perfectie en blijf verbeteren

Elimineer verspilling voortdurend, zodat elke stap direct bijdraagt aan het creëren van waarde voor klanten. Het streven naar perfectie via voortdurende procesverbeteringen wordt ook wel 'Kaizen' genoemd, zoals bedacht door Kiichiro Toyoda, de oprichter van Toyota Motor Corporation. Lean manufacturing vereist voortdurende beoordeling en verbetering van processen en procedures om voortdurend verspilling te elimineren in een poging het perfecte systeem voor de waardestroom te vinden. Om een betekenisvol en blijvend verschil te maken, moet het idee van continue verbetering worden geïntegreerd in de cultuur van een organisatie en vereist het meten van meetgegevens zoals lead-tijden, productiecycli, doorvoer en cumulatieve stroom.

Tips voor continue verbetering

Het is belangrijk dat de cultuur van continue verbetering zich door alle niveaus van een organisatie verspreidt, van teamleden en projectmanagers tot aan het uitvoerende niveau, om een collectieve verantwoordelijkheid voor verbetering en waardecreatie te creëren.

#1. Ontwerp een eenvoudig productiesysteem
Hoe meer u uw systemen opsplitst in eenvoudige, samengestelde onderdelen, hoe gemakkelijker ze allemaal te monitoren en te verbeteren zijn door het elimineren van verspilling.

#2. Blijf zoeken naar manieren om te verbeteren
Het personeel op alle niveaus moet worden aangemoedigd en ondersteund bij het vinden van manieren om processen en procedures te verbeteren. Het is belangrijk om een eerlijk overzicht van de procedures te hebben, zodat u verbeterpunten kunt vinden. Hoe specifieker deze verbeteringen zijn voor uw specifieke bedrijf en processen, hoe effectiever ze zullen zijn.

#3. Continu ontwerpverbeteringen implementeren
Het is niet voldoende om naar verbeteringen te zoeken. Deze moeten worden geïmplementeerd via uw ontwerpen, procedures en processen. Het is niet voldoende om alleen naar verbeteringen te streven; deze moeten ook op praktisch niveau in de praktijk worden gebracht. Eventuele verbeteringen moeten ook worden ondersteund door verbeteringsstatistieken, en het is vaak het beste om kleine stapsgewijze wijzigingen aan te brengen in plaats van grote ingrijpende wijzigingen.

#4. Zoek de steun van uw personeel

Om de eerste drie stappen effectief te kunnen verwezenlijken, heeft u de steun van uw personeel nodig. De hele methodologie kan eronder lijden als het management besluit deze te implementeren zonder de steun van de werknemers te verwerven. Omdat verspilling, en dus lean, een algemeen concept is voor het hele bedrijf, vereist het dat het management de echte problemen die moeten worden opgelost, identificeert en begrijpt.

Als u meer wilt weten over kwaliteitsmanagement en richtlijnen voor lean manufacturing, volgen hier enkele links die nuttig kunnen zijn:

  1. ASQ's pagina met kwaliteitsbronnen
  2. De ultieme gids voor lean manufacturing van Propel

On-demand productie Service

LEADRP biedt prototyping en on-demand productie van service's, inclusief CNC-bewerking, fabricage van plaatwerk, aangepast gereedschap, spuitgieten, urethaan gieten, En 3d printen. Met LEADRP kunt u elke uitdaging tijdens de productontwikkeling en productie oplossen. Klik om ons over uw project te vertellen of neem contact met ons op voor meer informatie.

From Design to Prototype
nl_NL_formalNL
Inhoudsopgave
Scroll naar boven

Zet je ontwerp om in een hoogwaardig product

Stroomlijn uw productontwikkeling met onze geavanceerde prototypes. Van enkele stuks tot grote batches, bij ons zit je goed. Vraag vandaag nog een offerte aan en versnel uw time-to-market.

Alle uploads zijn veilig en vertrouwelijk. Klik om onze IP-beschermingsbeleid. U kunt ook contact met ons opnemen (service@leadrp.com) om een NDA te ondertekenen voordat je ontwerpbestanden naar ons stuurt. Als het bestandsformaat niet wordt ondersteund voor uploaden, comprimeer het bestand dan in een zip-bestand en upload het vervolgens.